News Technology

Sea (ประเทศไทย) จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวความร่วมมือพัฒนาทักษะการบริหารการเงินให้แก่ผู้ประกอบการไทยยุคดิจิทัล

เร็ว ๆ นี้ Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ต่อยอดโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ซึ่งมุ่งเสริมทักษะดิจิทัลให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ โดยในปี 2565 นี้ ได้ร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านการเงินสู่ผู้ประกอบการไทยและผู้ให้ความสนใจในวงกว้าง ภายใต้ความร่วมมือ “DOTs x LiVE Platform: Money Management for SME” เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยมีองค์ความรู้ครบครันเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยศักยภาพของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ MSME ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่า GDP จาก MSME จะมีมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านล้านบาท คิดเป็น 34.6% ของ GDP รวมของประเทศ

ความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปรับตัวและการดำเนินธุรกิจในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ดังนั้น Sea (ประเทศไทย) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยของไทย จึงร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าจะสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวผ่านความท้าทายและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไป”    

การจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ “DOTs x LiVE Platform: Money Management for SME” เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายทางการเงินของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงกับกิจการของตนเอง ตั้งแต่การจัดสรรเงินทุน ไปจนถึงการเข้าหาแหล่งเงินทุน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยากรกิตติมศักดิ์จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายร่วมกับผู้ดำเนินรายการจากทีม Shopee University  โดยได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการบริหารการเงิน ในหลากหลายแง่มุม เช่น เทคนิคการบริหารการเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพในยุคต้นทุนสูง การปรับลดต้นทุน การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเคล็ดลับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น  โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cyfLqj4IB4/         

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Sea (ประเทศไทย) ในการจัดงานสัมมนาออนไลน์ความรู้พื้นฐานด้านการเงินในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายทางการเงินของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล รวมทั้งความรู้ด้านการบริหารการเงินพื้นฐานในการวางแผนการเงินและธุรกิจอย่างเป็นระบบ เชื่อว่าความรู้ที่ได้จากวิทยากรที่มากประสบการณ์จะช่วยเสริมทักษะใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการขยายการเติบโตธุรกิจให้แก่ SMEs และ Startups ไทยในยุคนี้ ด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเชื่อว่า การเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ เราพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้ของผู้ประกอบการทุกขนาด โดยพัฒนา ‘LiVE Platform’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและเชิงลึก อาทิ การเงิน การบัญชี การจัดการ กฎหมาย การระดมทุน รวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนผ่านการให้คำปรึกษาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและต่อยอดการเติบโตธุรกิจ โดยที่ผ่านมา LiVE Platform ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรกว่า 28 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดทุน มหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาบริการต่าง ๆ”

ในโอกาสนี้ ทาง Sea (ประเทศไทย) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อร่วมส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถที่จะไปแข่งขันในเวทีโลก และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย      โดยทาง Sea (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนผู้ประกอบการบน Shopee เข้าร่วมลงทะเบียนสมัคร LiVE Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลังความรู้ออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมมอบ Shopee ads credit มูลค่า 500 บาทให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก LiVE Platform 50 ท่านแรกภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพียงกรอกลงทะเบียนที่ลิงค์ https://forms.gle/EiAjzPse5aP7fnHe8 และ สมัครสมาชิก LiVE Platform ได้ที่ www.live-platforms.com

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Sea (ประเทศไทย) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่

Facebook: Digital Opportunities for Talents (DOTs) https://www.facebook.com/dots.thailand   

Facebook: LiVE Platform https://www.facebook.com/LiVE.Platform.SET

X