News

บารามีซี่ ผนึกกำลัง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ประกาศความร่วมมือและเผยแพร่งานวิจัยการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ด้วย BFV™ Model

1 มิถุนายน 2565, กรุงเทพมหานคร – บริษัท บารามีซี่ จำกัด ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ผนึกกำลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการสำหรับการสร้างแบรนด์ รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยที่ถูกรวบรวมเป็นหนังสือ และเปิดตัวหลักสูตรการสร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคตด้วยโมเดล BFV™ Model (Brand Future Valuation Model) เพื่อร่วมผลักดันพัฒนาธุรกิจให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล แข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพด้วยกลยุทธ์แบรนด์ที่แตกต่าง.

Read More
X