Game

Sifu จำหน่ายในรูปแบบแผ่นอย่างเป็นทางการแล้ว บน Nintendo Switch พร้อมเผยตัวอย่างเกมเพลย์ที่เล่นผ่าน Nintendo Switch อย่างเป็นทางการ

ปารีส – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 – วันนี้ Studio Sloclap และผู้จัดจำหน่าย Microids ประกาศจำหน่าย Sifu ในรูปแบบแผ่นอย่างเป็นทางการสำหรับ Nintendo Switch รวมไปถึงชุด the Redemption และ Collector box.

Read More
X